Se nedan tider för EV-dagen spanska och engelska/svenska i morgon.

EV språk v.47 

Temadag år 8 – ht 2017