Eleverna har inga prov v.17.

Måndag – studiedag, eleverna är lediga.

Tisdag – sista lektionen i svenska då de får skriva ”Ansökningsbrev och CV”. Om man inte hinner lämnar man in snarast efter den lektionen.

Fredag – sista lektionen i engelska då de får skriva på sin ”Work experience”. Om man inte hinner lämnar man in snarast efter den lektionen.